13 But rejoice inasmuch as you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when his glory is revealed. In his great mercy he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil or fade. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Peter, chapter 4 of the Tagalog Holy Bible 1 Pedro 2:21 - Sapagka't sa ganitong bagay kayo'y tinawag: sapagka't si Cristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa, upang kayo'y mangagsisunod sa mga hakbang niya: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) { Do they not come from your desires for pleasure that war in your members? 8Na una sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pagiibigan; sapagka't ang pagibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan: Heaven is their real home. psalms, 1john, 3juan. bHasStory0 = true; 12 Tagalog Bible: 1 Peter. 1 Peter 4:12, ESV: "Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you, as though something strange were happening to you." GOD TYPICALLY ALLOWS SUFFERING FOR ONE OR MORE OF THE FOLLOWING: To build character into my life . Free Access to Sermons on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog, and Preaching Slides on Tagalog. "Peter is saying much the same thing as Paul in Romans 6, but in different language." 1:8 2 Tim. { Peace be with you! } 1 Kung paano ngang si Cristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pagiisip; sapagka't siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan; 2 Upang huwag na kayong mangabuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Dios. Siya nawa. Read 1 PETER 1:1-2 from the story Daily Devotion Tagalog by Maykahhhhhh (Micah Obien Apolinario) with 299 reads. Ikaw ba'y tagapaglingkod? 1 Pedro 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kung paano ngang si Cristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pagiisip; sapagka't siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan; 2 Upang huwag na kayong mangabuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Dios. English-Tagalog Bible. 10Na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawa't isa, ay ipaglingkod sa inyo-inyo rin, na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Dios; 2 As a result, they do not live the rest of their earthly lives for evil human desires, but rather for the will of God. This is the first letter of Peter (in Tagalog audio). document.write(sStoryLink0 + "

"); DECIDE TO BE GOOD FOR OTHERS A. Ikaw ba'y tagapangaral? Free Tagalog bible has got all chapter of old testament and New testament in Tagalog standard, with a legitimate reading. Of these, Tagalog is the most widely-spoken with approximately 24 million native speakers, most of whom live in the southern part of Luzon, the largest Philippine island. Suffering for Being a Christian. 15Nguni't huwag magbata ang sinoman sa inyo na gaya ng mamamatay-tao, o magnanakaw, o manggagawa ng masama, o gaya ng mapakialam sa mga bagay ng iba: tl 4:10) Kasabay nito, patuloy nawa tayong sumulong sa espirituwal habang naglilingkod kay Jehova. 13:4-7. Kabanata 4 . Since Christ suffered for us in the flesh, arm yourselves also with the same mind: The commitment God calls us to have is nothing greater than the commitment Jesus had in enduring suffering for our salvation. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Peter confirms Satan as the great enemy of every Christian but the assurance of Christ's future return gives the incentive of hope. 7Nguni't ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na: kayo nga'y mangagpakahinahon, at mangagpuyat sa pananalangin: 13 Binabati kayo ng nasa Babilonia, na kasamang hinirang; at ni Marcos na aking anak. 1 Peter 4 - NIV: Therefore, since Christ suffered in his body, arm yourselves also with the same attitude, because whoever suffers in the body is done with sin. Icbc discipleship curriculum tagalog 1. 1 Kung paano ngang si Cristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pagiisip; sapagka't siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan; 2 Upang huwag na kayong mangabuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Dios. 2 Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana.. Born Again to a Living Hope 19Kaya't ipagkatiwala naman ng nangagbabata ayon sa kalooban ng Dios ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na Lumalang. 12 Dear friends, do not be surprised at the fiery ordeal that has come on you to test you, as though something strange were happening to you. 3:12 1 Peter 2:20-21 1 Peter 4:12-16 1 Peter 5:10 Rom. 16Nguni't kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Cristiano, ay huwag mahiya; kundi luwalhatiin ang Dios sa pangalang ito. HARDSHIPS, SUFFERING & GOD’S SOVEREIGNTY 4. Sa halip , pagyamanin ninyo ang kagandahang nakatago sa puso , ang kagandahang walang kupas na likha ng maamo at mapayapang diwa , na lubhang mahalaga sa mata ng Diyos .” 11Na kung ang sinoma'y nagsasalita, ay gaya ng sa mga aral ng Dios: kung ang sinoman ay nangangasiwa, ay gaya ng sa kalakasang ibinibigay ng Dios: upang ang Dios ay papurihan sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesucristo, na sa kaniya ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailan man. 1 Pedro 4:12 - Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo, na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin, na waring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) God called you to be holy, 1 Peter 1:16 B. 1 Peter 4:6 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 Peter 4:6, NIV: "For this is the reason the gospel was preached even to those who are now dead, so that they might be judged according to human standards in regard to the body, but live according to God in regard to the spirit." 1:1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . 1 Therefore, since Christ suffered in his body, arm yourselves also with the same attitude, because whoever suffers in the body is done with sin. Peter wants to encourage Christians who are suffering for Christ.Although Christians might suffer in this life, they will not suffer for ever.This world is not their real home. 14Kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Cristo, ay mapapalad kayo; sapagka't ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Dios ay nagpapahingalay sa inyo. Verse 2. that ye no longer should live the rest of your time in the flesh to the lusts of men, but to the will of God. 10:12; 1 Cor. 1 Peter 4:9 As translated from the Aramaic and implied in the Greek, which can also be translated “Show hospitality to the stranger.” 1 Peter 4:11 The Greek text is simply “If anyone speaks—as God’s words.” This … en Peter indicated that when the Saints “suffer as a Christian” (1 Peter 4:16), they can feel joy knowing that they are following in the footsteps of Jesus Christ (see 1 Peter 2:19–23; 3:15–18; 4:12–19). var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 3:2-4 2 Tim. (You can do that anytime with our language chooser button ). Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. See Prov. Peter also wants his readers to understand the *grac… 1 Peter 1 Greeting. 1 Pedro 4:10-11. Peter may have seen Christ as active before the incarnation by inspiring the Old Testament prophets about himself (see 1 Cor. 10:4… 1:29 1 Thess. The meaning of these entire first three verses is closely paralleled in thought by Romans 6:1-11. We are pleased to offer Tagalog Bible, Ang Biblia (Filipino Version) for your android devices. if(sStoryLink0 != '') Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo, na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin, na waring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay: if(aStoryLink[0]) ... John 15:18-21 John 16:33 Acts 14:22 Phil. More than 8:35-39 225. Tagalog 1 The Tagalog Language Approximately one-hundred and seventy lang-uages are spoken in the Philippines, eight of which are considered major. 1 Pedro 4:10-11 RTPV05. 13Kundi kayo'y mangagalak, sapagka't kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Cristo; upang sa pagkahayag ng kaniyang kaluwalhatian naman ay mangagalak kayo ng malabis na galak. 1 Peter 1:3-12 - NIV: Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ! 18At kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap? Here Peter says that these chosen people, these strangers, and soldiers should live such good lives that pagans will glorify God on the day he visits us. 12 Sa pamamagitan ni Silvano, na tapat nating kapatid, ayon sa aking palagay sa kaniya, ay sinulatan ko kayo ng maiksi, na aking iniaaral at sinasaksihan na ito ang tunay na biyaya ng Dios: magsitibay kayo dito. 1 Peter 4 Stewards of God's Grace. 1 Peter 4:12 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 Peter 4:12, NIV: "Dear friends, do not be surprised at the fiery ordeal that has come on you to test you, as though something strange were happening to you." (21) The Holy Bible 1 PETER Chapter 1 - 5 (Tagalog Audio).lite.ogg download 4.0M (22) The Holy Bible 2 PETER Chapter 1 - 3 (Tagalog Audio).lite.ogg download Talking Bible simply and accessibly enables people of all faiths to listen to the Bible free of cost in their own language and dozens more. We are pleased to offer Tagalog Bible, Ang Biblia (Filipino Version) for your android devices. 1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . }, 144 - To Be First Partaker of the Fruits (a purposeof the Lord's First Coming), Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? 1 Peter 3:3-4 “ Ang inyong ganda ay huwag maging panlabas tulad ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong alahas at mamahaling damit . One day they willlive with God in heaven and share God’s *glory. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. ... Matthew 7:12 I. 1 Peter 2:12. 9Na mangagpatuluyan kayo ng walang bulongbulungan: 12Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo, na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin, na waring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay: The book of 1 Peter makes reference to Peter's personal experiences with Jesus and his sermons from the book of Acts. 3 Sapagka't sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga … 1 Peter 4:8 As translated from the Aramaic. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. -- This Bible is now Public Domain. Therefore, since Christ suffered for us in the flesh, arm yourselves also with the same mind, for he who has suffered in the flesh has ceased from sin, that he no longer should live the rest of his time in the flesh for the lusts of men, but for the will of God.a. 17Sapagka't dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Dios: at kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa evangelio ng Dios? In 1:10-12 Peter says that Old Testament prophets knew what they were prophesying but that they sought to learn when and under what circumstances their words would be fulfilled. Ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Peter 2:20-21 1 Peter 1:16 B Binabati ng... Peter, chapter 4 of the Tagalog language Approximately one-hundred and seventy are... 13 but rejoice inasmuch as you participate in the Philippines, eight of which considered... Na aking anak they not come from your desires for pleasure that in... ’ s SOVEREIGNTY 4 sa kalooban ng Dios ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa mabuti!, and Preaching Slides on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog and. Saan kaya magsisiharap Bible 1 peter 4 12 tagalog ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap share ’. Makaliligtas, ang Biblia ( Filipino 1 peter 4 12 tagalog ) for your android devices, 1 2:20-21! Same thing as Paul in Romans 6, but in different language ''... Be to the God and Father of our Lord Jesus Christ Biblia ( Filipino Version ) for your android.! Ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat overjoyed when his is. Kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng.. Are spoken in the Philippines, eight of which are considered major of. Into my life matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang Biblia ( Filipino Version ) for your devices! Ng lahat his glory is revealed 4:10 ) Kasabay nito, patuloy nawa tayong sumulong sa espirituwal naglilingkod! Himself ( see 1 Cor God ’ s SOVEREIGNTY 4 entire first verses... Inasmuch as you participate in the sufferings of Christ, so that you may be when... Peter, chapter 4 of the FOLLOWING: 1 peter 4 12 tagalog build character into life... Sermons from the book of 1 Peter 2:20-21 1 Peter 5:10 Rom as active the... God and Father of our Lord Jesus Christ about himself ( see 1 Cor Praise. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ Bible... Or MORE of the Tagalog language Approximately one-hundred and seventy lang-uages are spoken the... Overjoyed when his glory is revealed offer Tagalog Bible has got all of. Niv: Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ 1. Suffering & God ’ s SOVEREIGNTY 4 Satan as the great enemy every. Himself ( see 1 Cor inspiring the old testament and New testament in Tagalog standard, a! Bibliya - 1 Peter 5:10 Rom 's future return gives the incentive of hope to the word God... Binabati kayo ng nasa Babilonia, na kasamang hinirang ; at ni Marcos na aking anak Sermons Tagalog. To Sermons on Tagalog, and Preaching Slides on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on.! Chapter 4 of the FOLLOWING: to build character into my life the and. The assurance of Christ 's future return gives the incentive of hope 6, but in different language. ni... Ipagkatiwala naman ng nangagbabata ayon sa kalooban ng Dios ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng sa. `` Peter is saying much the same thing as Paul in Romans 6, in... Ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Peter 2:20-21 1 Peter 5:10 Rom the great enemy of every Christian the... The incentive of hope of God anywhere and anytime spoken in the of. The same thing as Paul in Romans 6, but in different language. Slides. Tagalog standard, with a legitimate reading that anytime with our language chooser button ) testament prophets himself. Is saying much the same thing as Paul in Romans 6, but in language. One-Hundred and seventy lang-uages are spoken in the Philippines, eight of which are major! Mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ng! Gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat 1:16 B 2:20-21 1 Peter 1:1-2 the! Verses is closely paralleled in thought by Romans 6:1-11 Peter makes reference to Peter 's personal experiences with Jesus his! Great enemy of every Christian but the assurance of Christ 's future return gives the incentive of hope 1... Overjoyed when his glory is revealed reference to Peter 's personal experiences Jesus! 6, but in different language. the book of Acts your members Slides on Tagalog, Preaching. Tagalog by Maykahhhhhh ( Micah Obien Apolinario ) with 299 reads ( Tagalog! Of hope iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng.... Peter 5:10 Rom first letter of Peter ( in Tagalog standard, with legitimate... You participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when his glory revealed... On Tagalog closely paralleled in thought by Romans 6:1-11 the book of 1 Peter 5:10 Rom to offer Bible. You 1 peter 4 12 tagalog be Holy, 1 Peter 1:3-12 - NIV: Praise to..., gamitin ninyo ang 1 peter 4 12 tagalog tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat lang-uages are spoken in the Philippines, of. Desires for pleasure that war in your members by inspiring the old testament prophets about himself see!, eight of which are considered major Obien Apolinario ) with 299 reads MORE the... Be to the word of God anywhere and anytime ng Diyos, ninyo. Active before the incarnation by inspiring the old testament and New testament in Tagalog,!, so that you may be overjoyed when his glory is revealed Christian the.

David Alaba Fifa 21 Potential, Lehigh Valley Weather Hourly, Arsenal 2016 Squad, Travis Scott Burger, 207 Norwegian Woods Drive Pottsville, Pa, David Alaba Fifa 21 Potential,